TAÇDAMBURGAZ-ESKİ KNİDOS ARKEOLOJİK ARAŞTIRMA PROJESİ


Yayınlar

 • N. Tuna, “Datça/Burgaz Kazıları, 1993,” Uluslararası XVI. Kazı Sonuçları Toplantısı,

Ankara: Mayıs 1994, T.C. Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Gn. Md. (Ankara:

1995), sh. 283-295.

 

 • N. Tuna, “Burgaz Arkeolojik Kazıları, 1995,” Uluslararası XVIII. Kazı Sonuçları

Toplantısı, Ankara: 1996, T.C. Kültür Bak., Anıtlar ve Müzeler Gn. Md. (Ankara:

1997), sh. 255 vd.

 

 • N. Tuna, “Burgaz Arkeolojik Kazıları, 1996 Yılı Çalışmaları,” Ulusulararası XIX.

Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara: Mayıs 1997, T.C. Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve

Müzeler Gn. Md. (Ankara: 1998), sh. 445-464.

 

 • N. Tuna, “Burgaz 1998 yılı çalışmaları,” Uluslararası XXI. Kazı Sonuçları Toplantısı,

Ankara: Mayıs 1999, T.C. Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Gn. Md. (Ankara: 2000),

sh. 451-464.

 

 • N. Tuna, “Burgaz Kazısı 1999 yılı çalışmaları,” Uluslararası XXI. Kazı Sonuçları

Toplantısı, Ankara: Mayıs 2000, T.C. Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Gn. Md.

(Ankara: 2001), sh. 137-146.

 

 • N. Tuna, “Burgaz Kazısı 2000 yılı çalışmaları,” Uluslararası XXIII. Kazı Sonuçları Toplantısı,

Ankara: Haziran 2001, T.C. Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Gn. Md. (Ankara:

2002), sh. 39 -54.

 

 • N. Tuna, “Burgaz 2002 Yılı Çalışmaları,” 25. Kazı Sonuçları Toplantısı, II. Cilt,

(Ankara: 2004), sh. 61-72.

 

 • N. Tuna, N. Atıcı, İ. Sakarya, “Burgaz kazıları 2004 yılı çalışmaları”, 27. Kazı

Sonuçları Toplantısı, I. Cilt, (Ankara: 2006), sh 205-218.

 

 • N. Tuna, N. Atıcı, İ. Sakarya, E. Koparal, “Burgaz kazıları 2005 yılı çalışmaları”, 28.

Kazı Sonuçları Toplantısı, I. Cilt, ed. H. Dönmez, (Ankara: 2007), sh 295-322.

 

 • M.G. Drahor, G. Göktürkler, M.A. Berge, T.Ö. Kurtulmuş and N. Tuna, “3D

resistivity imaging from an archaeological site in south-western Anatolia, Turkey: a

case study,” Near Surface Geophysics (2007), pp. 193-199.

 

 • N. Tuna, N. Atıcı, İ. Sakarya, “Burgaz kazıları 2006 yılı çalışmaları”, 29. Kazı

Sonuçları Toplantısı, I. Cilt, ed. H. Dönmez, (Ankara: 2008), sh 127-140.

 

 • N. Tuna, N. Atıcı, İlham Sakarya, “Burgaz kazıları 2007 yılı çalışmaları”, 30. Kazı

Sonuçları Toplantısı, I. Cilt, ed. H. Dönmez, (Ankara: 2009), sh 139-162.

 

 • N. Tuna, N. Atıcı, “Reşadiye ve Burgaz arkeolojik kazı çalışmaları verilerine göre

Knidos pişirme kaplarının gelişimi”, Türk Arkeolojisinde Seramik ve Arkeometrik

Çalışmaları: I. ODTÜ Arkeometri Çalıştayı, Mayıs 2009, Ankara, ed. Ay Melek Özer,

et.al, (Ankara:2009), sh 61-72.

 

 • N. Tuna, et. al, "The Preliminary results of Burgaz excavations within the context of

locating Old Knidos" , Die Karer und die Anderen, Internationales Kolloqium an der

Freien Universitat Berlin. 13-15 Oct. 2005, F. Rumscheid (Hersg), (Bonn: 2009) pp

517-532.

 

 • N. Tuna, N. Atıcı, İ. Sakarya, “Burgaz kazıları 2008 yılı çalışmaları”, 31. Kazı

Sonuçları Toplantısı: Denizli, Mayıs 2009, 2. Cilt, Ed. H. Dönmez, (Ankara: 2010),

sh. 1-16.

 

 • N. Tuna, et.al, “Burgaz Yerleşimindeki İ.Ö. 4.-3. Yüzyil zeytinyağı ve şarap atölyeleri

üzerine değerlendirmeler”, Antik Çağda Anadolu’da Zeytinyağı ve Şarap Üretimi, ed.

Ü. Aydınoğlu, (İstanbul: 2010), sh. 199-212.

 

 • N. Tuna, N. Atıcı, “Klasik Dönem Konutları” Aktüel Arkeoloji 15, (2010), s.38-39.

 

 • N. Tuna, N. Atıcı, İ. Sakarya, Ö. Gökdemir, "Burgaz 2009 yılı çalışmaları", 32. Kazı

Sonuçları Toplantısı, 1. Cilt, (Ankara 2011), sh. 421-437. 


 • N. Tuna, N. Atıcı, İ. Sakarya, "Burgaz 2010 yılı Çalışmaları", 33. Kazı Sonuçları Toplantısı, 2. Cilt, (Ankara 2012), sh. 261-286