TAÇDAMBURGAZ-ESKİ KNİDOS ARKEOLOJİK ARAŞTIRMA PROJESİ


Sualtı Arkeolojisi

Burgaz Limanlarında kullanılan teknolojiyi, limanların farklı amaçlar için kullanılıp kullanılmadığını anlamak üzere liman kalıntılarını belgelemek, haritalamak ve limanların yoğun olarak kullanıldıkları dönemleri saptamak üzere liman tabanlarında görülen seramiklerin belgelenmesi amacıyla Brock Üniversitesi’den Dr. Elizabeth S. Greene başkanlığındaki ekip tarafından sualtı çalışmaları yürütülmektedir.


   


  

 

 

  

 

 

 "Investigations at the Harbors of Burgaz"

Elizabeth S. Greene (Brock University), Justin Leidwanger (University of Toronto) & Numan Tuna (METU) 

Quarterly Magazine of the Institute of Nautical Archaeology

Volume 39, Nos.3 & 4, 2012