TAÇDAMBURGAZ-ESKİ KNİDOS ARKEOLOJİK ARAŞTIRMA PROJESİ


Seramik

Burgaz yerleşiminde yürütülen kazılarda ele geçen seramik buluntular İ.Ö. 8. yüzyıldan Geç Roma Dönemi’ne kadar devam eden geniş bir zaman dilimine işaret etmektedirler.  Burgaz kazılarındaki Geometrik ve Arkaik dönem seramikler sınırlı alanlarda yapılan sondajlarda ele geçmektedir. Daha geniş alanlarda kazılan Klasik Dönem konut alanlarında günlük kullanıma yönelik (depolama, yemek hazırlama, pişirme, vb.) kaba üretim seramiklerinin yanı sıra ince üretim (içki, servis, tuvalet(makyaj) kapları) seramikler de ele geçmektedir. Kaba üretim seramikler içerisinde günlük kullanıma ait seramik buluntular önemli bir grubu oluşturmaktadır. Çoğunlukla yerel üretim olan bu seramik grubu içinde az sayıda da olsa ithal Korinth ve Doğu Yunan seramikleri de göze çarpmaktadır.  Kaba üretim seramikler arasında en büyük grubu amphoralar oluşturmaktadır. Antik Ege dünyasının çeşitli yerlerinde üretilen amphoralar özellikle Klasik dönem sonu itibariyle kulplarında bulunan mühürlerle var olan ticari ilişkileri göstermektedir.


Burgaz seramik repertuarında ince üretim seramikler yerel ve ithal olmak üzere iki farklı gruba ayrılmaktadır. Yerel üretim olan ince üretim seramikler genelde mat siyah ve kahverengi daldırma firnisli olarak karşımıza çıkmakla beraber, Attika taklidi siyah firnisli seramikler de gözlenmektedir.  İnce üretim seramikleri arasında siyah firnisli Attika seramikleri önemli bir yoğunluğa sahiptir.  İ.Ö. 6. ve 4. Yüzyıllar arasına ait Attika üretimi siyah firnisli seramikler siyah ve kırmızı figür teknikleri ile yalın siyah firnisli seramik buluntularından oluşmaktadır.


Burgaz Kazıları’nda ele geçen seramik buluntular arasında seçilen diagnostik parçaların her biri özellikleri itibariyle ayrıntılı bilgileri içeren veritabanına işlenmektedir.


 Kylix ağız parçası, İ.Ö. 750-700 (Geç Geometrik Dönem)


  Kylix parçası, İ.Ö. 6.yüzyıl 2.yarısı


  Khios Kantharosu, İ.Ö. 6.yüzyıl 2.yarısı


  Çan Krater, İ.Ö. 4.yüzyıl başı


  Burgaz Kasesi, İ.Ö. 4. Yüzyıl 2. Yarısı


  Burgaz Kasesi, İ.Ö. 4. Yüzyıl Başı


  Cup Kantharos, İ.Ö.4. yüzyıl 2. Yarısı


  Pişirme Kabı (Lopas), İ.Ö.4. yüzyıl başı


  Krater, İ.Ö.4. yüzyıl ortası


  Mortar, İ.Ö.5. yüzyıl 2. Yarısı


  Oinochoe, İ.Ö. 4. Yüzyıl ortası


  Amphora, İ.Ö. 4. Yüzyıl ilk yarısı


  Amphora, İ.Ö. 4. Yüzyıl ortası