TAÇDAMBURGAZ-ESKİ KNİDOS ARKEOLOJİK ARAŞTIRMA PROJESİ


SE Sektörü

1994 – 2011 yılları arası Güneydoğu (SE) sektörde yürütülen kazı çalışmaları sonucunda iki ayrı yapı adası ortaya çıkarılmıştır. Batıda yer alan ve daha büyük olan yapı adası, taş döşemeli sokak ve caddelerle tanımlanmıştır. Fazla tahrip olmamış bu caddeler Burgaz yerleşiminde açığa çıkarılan ve Klasik döneme ait en iyi korunmuş konut dokusunun gelişimini temsil eden mekansal ögelerdendir. Birbirleri ile her zaman dik açılarla kesişmeyen sokaklar, yüzeydeki yağmur suyunun drenajını sağlamak amacıyla bir yöne eğimli tasarlanmıştır. Bunun yanında, daha geniş ve taş döşeli ana caddeler merkeze doğru iki yönlü eğimlidir.