TAÇDAMBURGAZ-ESKİ KNİDOS ARKEOLOJİK ARAŞTIRMA PROJESİ


Metalurjik Çalışmalar

Burgaz yerleşiminde yürütülen kazılarda ortaya çıkarılan ve metal işliği olarak tanımlanan alanlarda ele geçen maden cürufları ve metal atıkları Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nden Ergun Kaptan tarafından analiz edilmiştir. Öncelikle makroskobik olarak incelenen ve sınıflandırılan materyallerin X-RF spektrometrisine ait programla analizleri yapılmıştır.


İrdelenen maden cüruflarının demir cevheri metalurjisine ait kalıntılar oldukları saptanmıştır. Bu çalışmalarda metal üretim teknolojisi hakkında önemli verilere ulaşılmıştır. Demir cevheri ergitmesi için yapılan fırınların olasılıkla orta büyüklükte (60-70cm), küçük fırınların ise 40-50cm çapında oldukları düşünülmektedir.