TAÇDAMBURGAZ-ESKİ KNİDOS ARKEOLOJİK ARAŞTIRMA PROJESİ


Konut Alanları

Burgaz Kazıları’nda kuzeydoğu (NE) ve güneydoğu (SE) sektörlerinde konut adalarının sınırları ve yapısı belirlenmiştir. Ortogonal bir plana oturan Burgaz yerleşimi, cadde ve sokaklarla tanımlı ve büyüklükleri değişiklik gösteren yapı adalarına bölünmüştür. Yapı adaları, büyüklükleri açısından değişmekle birlikte, genellikle 10x15 m ölçülerinde olup, girişler parselin dar kenarında bulunmaktadır. Konutlar birbirlerinden 80 cm genişliğinde ve yağmur suyunun drenajı, ısı yalıtımı ve günışığından faydalanmak amaçlarıyla bırakılan peristasis’ler ile ayrılmaktadır. Konutlar genellikle merkezi bir avlu etrafında konumlanmış mekanlardan oluşmaktadır. İçerisinde bir kuyunun bulunduğu avlu, kapalı ve yarı-kapalı mekanlarla çevrili olup, genellikle doğrudan sokağa açılmaktadır. Avlu ile sokağı bağlayan koridor depolama mekanları ve “andron”a açılmaktadır. Konut tabanlarında ele geçirilen buluntular ışığında, bir konutun büyüklüğü ve ihtiyaçlarına göre, farklı aktiviteler için kullanılan mekanlara sahip olabileceği anlaşılmıştır. Buna göre ana mekan ve avlunun çok işlevli kullanıldığı, bunun yanında pişirme, depolama ve evsel üretim (zeytinyağı, şarap vb.) gibi aktiviteler için ise özel olarak ayrılmış mekanların varlığı saptanmıştır.

 

NE Sektoru

 

SE Sektoru