TAÇDAMBURGAZ-ESKİ KNİDOS ARKEOLOJİK ARAŞTIRMA PROJESİ


Jeofizik

Burgaz sit alanındaki jeofizik çalışmalarının ilk aşaması konut sektörlerinde ve L2 liman alanında toprak altındaki arkeolojik yapıların ve olası yerleşim planının belirlenmesi amacıyla 1995-1998 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışmalarda özdirenç ve self-potential (SP) metodları kullanılmış; bazı yeni konut alanları ile L2 limanı çevresinde toprak altındaki duvarlar özdirenç metoduyla saptanmıştır.

 

Akropol, L2 liman alanı ve Arkaik ve Klasik dönem konut alanlarını kapsayan geniş ölçekli magnetik gradiometre taramasını içeren ikinci aşama çalışmaları 1999-2001 yılları arasında gerçekleştirilmiş; çalışmalarda yaklaşık 7 hektar bir alan taranmıştır. Çalışmalar sonucunda temel anomalilerin, önceki yıllarda yapılan arkeolojik çalışmalarla ortaya çıkarılan arkeolojik yapılanmalarla uyumlu olarak, kuzeydoğu - güneybatı ve güneydoğu – kuzeybatı yönünde uzandıkları saptanmıştır.

 

Özdirenç taramalarından oluşan jeofizik araştırmalarının üçüncü aşaması Akropol bölgesinde 2002 – 2004 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilere göre 0.35–1.5 m arası derinlik aralığında yoğun yapılanma izleri gözlenmiştir.

Burgaz sit alanındaki jeofizik çalışmaları Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mahmut Drahor başkanlığındaki ekip tarafından yürütülmüştür.