TAÇDAMBURGAZ-ESKİ KNİDOS ARKEOLOJİK ARAŞTIRMA PROJESİ


İşlik Alanları

 

Burgaz’da yürütülen Kazı çalışmalarında, daha önceki yıllarda gerçekleştirilen yüzey araştırmaları sonucu saptanan ve olasılıkla zeytinyağı- şarap üretimiyle ilişkili pres taşlarının yanı sıra yerleşimin son kullanım evresi olan İ.Ö. 4.yy 3. çeyreğinden itibaren konutların kullanımının büyük ölçüde değiştirildiği ve bazı bölümlerin atölyelere (zeytinyağı-şarap, metal, dokuma) dönüştürüldüğü saptanmıştır.

 

NE ve SE sektörlerinde yürütülen çalışmalar sonucunda, NE sektöründe  özellikle metal atölyeleri saptanırken SE sektöründe daha yoğunluklu olarak sert düzlemlerle belirlenen ve zeytinyağı-şarap üretimiyle ilişkili olduğu saptanan atölyeler ortaya çıkarılmıştır.

                       

 

   

             

 

                                         


Kuzey sektörde, deniz kıyısında bulunan ve  tarımsal faaliyet alanına ait büyük bir şarap imalathanesi kazılmıştır. Pres taşları, ezme düzlemleri ve doliaları ile açık bir şekilde plan düzeni ortaya çıkarılan işliğin ele geçen amphora mühürlerinden yararlanılarak İ.Ö.2.yüzyılın son çeyreğinden İ.Ö. 1. yüzyılın 2. yarısına kadar bir zaman dilimi içerisinde kullanıldığı saptanmıştır. 


          

 

 

SE sektöründe yürütülen çalışmalarda, sektörün özellikle güney tarafında taş döşeli cadde kenarındaki konutların bazı mekanlarının metal, özellikle demir işlikleri olarak kullanılmış olup, aynı zaman da dokumacılık faaliyetlerinin de yürütüldüğü mekanlar  saptanmıştır.

 

Sektörün kuzey tarafında yine sokak kenarındaki evlerin bir kısmı İ.Ö. geç 4. yüzyılda bazı mekan değişiklikleri yapılarak daha çok metal, bir kısmı olasılıkla zeytinyağı ve şarap üretimi ile ilişkili işliklere dönüştürülmüştür.