TAÇDAMBURGAZ-ESKİ KNİDOS ARKEOLOJİK ARAŞTIRMA PROJESİ


Arkeobotani

Özel seçilmiş kontekstlerden asgari 20 lt boyutunda toprak örnekleri alınmakta ve suda yüzdürme metodu ile ayrıştırılmaktadır. Tasnif işlemi sırasında hafif karbonize olmuş kalıntılar su üzerinde kalarak hafif kalıntı olarak, dibe çökerek ağ üzerinde biriken ağır kalıntılar ise ağır çökelti olarak toplanmaktadır. Ağır çökelti yüzemeyen bitki kalıntıları, havyan kemikleri ve mikro boyuttaki arkeolojik malzemenin ayrıştırılması için incelenmektedir. İçeriğini karbonize olmuş bitkilerin oluşturduğu kalıntılar tanımlanmak üzere laboratuvarda incelenmektedir.