TAÇDAMBURGAZ-ESKİ KNİDOS ARKEOLOJİK ARAŞTIRMA PROJESİ


Alan Yönetimi

Burgaz arkeolojik alanı ve yakın çevresinin taşıdığı kültürel değer ve arkeolojik peyzajın korunmasını sağlamak, alanın geleceğini ilgilendiren araştırma, koruma, kullanım ve planlama süreçlerini yönlendirecek bir alan yönetim modelinin oluşturulması amacıyla çalışmalar yürütülmektedir.


Burgaz arkeolojik yerleşim alanı ve doğal çevresinin geleceğine yönelik kararları yönlendirecek bir koruma/ yönetim modelinin geliştirilmesinde temel olarak üç aşamayı ele alan bir yöntem izlenmiştir. Bu aşamalar sırası ile (1) alanın ve çevrenin tespiti ile kültürel önemin tanımlanması, (2) mevcut durumun değerlendirilmesi ve (3) karar üretim süreci olarak belirlenmiştir.